Logo| Leasing kredyt samochodowy ( lizing )
strona głównaporady - FAQ → jednorazowa amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania środków transportu, maszyn, urządzeń, hal fabrycznych i magazynów. Są to środki trwałe. Wydatki poniesione na ich nabycie można zaliczyć do kosztów działalności przez tzw. odpisy amortyzacyjne liczone od ich wartości początkowej.

Przyjmując do używania (nabywając) środek trwały, mamy do wyboru jedną z dwóch metod postępowania:

 • możemy go amortyzować na zasadach ogólnych tzn. odpisów amortyzacyjnych dokonywać w równych ratach co miesiąc, kwartalnie lub raz w roku, po uprzednim przyjęciu określonej w ustawie stawki oraz po wyborze jednej z dopuszczalnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna), albo
 • możemy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zaliczając całą wartość tego składnika jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej ?

 • "mali podatnicy" - podmioty gospodarcze, których przychody brutto ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 EUR (za rok 2012 jest to 4.922.000 PLN).
 • nowo powstałe firmy

Jaki jest limit odpisów amortyzacji jednorazowej ?

Łączna wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50.000 EUR. Limit ten jest przeliczany na PLN według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego - w 2013 odpisy amortyzacji jednorazowej nie mogą przekroczyć 205.100 PLN.

Jednorazowej amortyzacji podlegają środki trwałe zaliczone do grup od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) z wyłączeniem samochodów osobowych. W grupach tych znajdują się następujące przedmioty:

 • grupa 3: kotły i maszyny energetyczne
 • grupa 4: maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • grupa 5: specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
 • grupa 6: urządzenia techniczne
 • grupa 7: środki transportu
 • grupa 8: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Amortyzacja jednorazowa - ważne informacje dodatkowe:

 • podlegają jej nowe i używane środki trwałe;
 • finansując inwestycję w leasingu finansowym również można skorzystać z tej metory amortyzacji;
 • w ramach limitu 50.000 EUR można dokonywać wielu jednorazowych odpisów równocześnie;
 • do wykorzystania limitu jednorazowej amortyzacji nie zalicza się odpisów tych składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 PLN;
 • niewykorzystany limit nie przechodzi na rok następny;
 • w przypadku przekroczenia limitu, cała niezamortyzowana wartość zostaje przeniesiona na kolejne lata, gdzie powinna być rozliczana na zasadach ogólnych.


Kontakt z doradcą

Łukasz Żurek
tel. 609 763-131
l.zurek@finansowanie24.pl
Agnieszka Żywiec
tel. 695 996-217
a.zywiec@finansowanie24.pl
Sebastian Sroka
tel. 696 996-121
s.sroka@finansowanie24.pl

Doradcy w regionach

Doradca regionalny:
Tomasz Sopata
tel. 605 183-373
t.sopata@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Sebastian Sroka
tel. 696 996-121
s.sroka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Agnieszka Żywiec
tel. 695 996-217
a.zywiec@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Robert Podsiadło
tel. 695 996-267
r.podsiadlo@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Artur Wojtasik
tel. 696 996-997
a.wojtasik@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Tomasz Sopata
tel. 605 183-373
t.sopata@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Bartłomiej Bezpalko
tel. 602 388-083
b.bezpalko@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Bartłomiej Bezpalko
tel. 602 388-083
b.bezpalko@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Katarzyna Staszkiewicz
tel. 691 485-151
k.staszkiewicz@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Tomasz Klimkiewicz
tel. 514 986-320
t.klimkiewicz@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Grzegorz Baran
tel. 695 996-214
g.baran@finansowanie24.pl
 
© Copyright 2007-2008 finansowanie24.pl | leasing ( czyt.: lizing ), kredyt samochodowy | oferta
stronę wykonała firma: netboard Janusz Płachno